History


Historie objektu sahá daleko do minulosti. Sama stavba pocházející ze 17. století, stojí na pískovcovém masivu a rovněž tak rozsáhlé sklepení je vytesáno do skály. Na začátku třicátých let minulého století koupili Jindřich a Amálie Líbalovi zadlužený hostinec, na kterém v letech 1933 - 35 udělali stavební úpravy - rozšíření o hostinské pokoje a úpravy provozních prostor. Kromě hostince zde byl i obchod smíšeným zbožím. V budově také sídlil řezník p. Háb, který se po výstavbě domu přestěhoval. Pokoje byly využívány pro letní ubytování - zvláště o prázdninách. Klientela byla převážně z Litomyšle a Prahy. V hostinci se stravovali nejen ubytovaní hosté , ale i lidé, kteří byli ubytováni v domcích a chalupách v Budislavi. V období protektorátu byla zde četnická stanice, která byla zrušena v roce 1948. V roce 1950 (51 ?) byl obchod zrušen a Lidovému spotřebnímu družstvu Jednota byly pronajaty prostory pro hostinskou činnost. V r. 1953 bylo ukončeno vyvařování a majitel hostince šel pracovat do lomu a hospodu vedla jeho manželka. V r. 1961 Jednota vyvlastnila celý objekt a provedla stavební úpravy. Pokoje byly využívány k ubytování zaměstnanců. Prvním vedoucím byl p. Janků s rodinou.

Hostinec Na skalách byl v roce 1991 v rámci restituce vrácen, v dezolátním stavu, původním majitelům, od kterých byl o rok později odkoupen a byl zahájen provoz. Postupem doby byl hostinec opraven, bylo zprovozněno také ubytování pro turisty a přikoupeny přilehlé pozemky.

inside the building the wireless connection to internet is possible + TV

accommodation in single-, double- or four-bedded rooms
capacity of 50 beds

restaurant with all-day boarding
capacity of 90 people + bar and terrace in a summer season